James Blunt – You’re Beatiful

Na het lezen van Daniek en Twinky kwam ik op de een of andere manier bij de breintest.

Hier mijn uitslag:

Gebalanceerd Brein
Het Systeemontwerp Quotiënt (SQ) staat voor ruimtelijk inzicht en de mate waarin u in staat bent systemen te doorzien. Het Empathie Quotiënt (EQ) staat voor de mate waarin u in staat bent u in te leven in de gevoelens van anderen.

Uw score op Systeemontwerp is 36, en op Empathie is die 33.

Wat betekent uw EQ-score?
0-32: laag ( de meeste mensen met het Asperger-syndroom, een vorm van autisme, scoren rond de 20)
33-52: gemiddeld (de meeste vrouwen scoren rond de 47 en de meeste mannen rond de 42)
53-63: bovengemiddeld
64-80: zeer hoog

Wat betekent uw SQ-score?
Het Systeemontwerp Quotiënt staat voor uw ruimtelijk inzicht en de mate waarin u in staat bent systemen te doorzien. Mannenhersenen zijn hier beter voor uitgerust dan het vrouwenbrein.
0-19 punten: laag
20-39: gemiddeld (de meeste vrouwen scoren rond de 24 en de meeste mannen rond de 30)
40-50: bovengemiddeld (de meeste mensen met het Asperger-syndroom scoren in dit gebied)
51-80: zeer hoog (in dit gebied scoren driemaal zoveel mensen met Asperger als gewone mannen, en er scoren bijna geen vrouwen in dit gebied)

Welk type brein heeft u?
Uw EQ en SQ scores geven aan dat uw mannelijke vermogens (analyseren van systemen) en uw vrouwelijke kenmerken (lezen van emoties en sociale situaties) even sterk ontwikkeld zijn. Net als een derde van de mensen heeft u dan ook een ‘gebalanceerd brein’.

Advertenties